Oversatt og innlest av Sonia Ahmadi
Illustrasjoner: Cecilie Okada
© Blikkboks LTD