Vi ønsker å abonnere på eventyrbroa.no

Eventyrbroa.no er en abonnementstjeneste etter gjeldene priser med copyright beskyttet innhold som er øremerket landets barnehager, skoler og andre offentlige og private institusjoner. Abonnementet varer i 12 mnd. fra fakturadato og fornyes for en ny periode på 12 mnd. hvis den ikke er sagt opp innen 1 mnd. før utløpsdato. Fyll ut skjema nedenfor, og en Ordrebekreftelse med deres selvvalgte passord blir sendt dere per e-post omgående og tjenesten kan tas i bruk med engang. Velkommen som bruker av eventyrbroa.no.

Eventuelt annen fakturaadresse / sentralt fakturamottak


(hvis faktura ønskes per e-post)

Vi bekrefter med dette at vi er innforstått med at innholdet på eventyrbroa.no er copyright-beskyttet ihht. Lov om opphavsrett. Vårt selvvalgte passord gjelder kun for brukere tilknyttet vårt brukersted som bestiller av tjenesten. En eventuell distribusjon av vårt passord til andre institusjoner vil medføre oss straffeansvar og tjenesten slettes.
Eventuelle spørsmål vedr. ovennevnte kan rettes til post@familieforlaget.no.

Skriv inn koden i feltet captcha