Oversatt og innlest av Zarah Nikpey
Illustrasjoner: Cecilie Okada
© Blikkboks LTD