Et sted for Inkludering, Kulturformidling, Lek og Læring 

Eventyrbroa.no er en læringsplattform med fokus på læringsaktiviteter primært for barn i barnehage og grunnskole.  Den brukes også mye av barnefamiliene på fritdien. 
Den inneholder norske folkeeventyr på de 23 mest vanlig morsmål i landet og en rekke aktiviteter rundt eventyrene. I tillegg diverse aktiviteter med utgangspunkt i vår felles kulturarv.

Eventyr gir en positiv flerkulturell identitet fordi de med sine likhetstrekk og felles verdier er et internasjonalt språk i seg selv. Eventyr på eget morsmål er brobygging (derav navnet) og inkludering i praksis i en flerkulturell hverdag. Portalen er tilrettelagt for alle, både etnisk norske, flerspråklige og minoritetsspråklige.

Målgruppen er barnefamilier, barnehager, skoler, PPT, mottak og andre offentlige og private institusjoner.  Alle har rett til et morsmålstilbud og eventyrbroa.no etterlever føringene etter Rammeplanen for barnehager kommunikasjon, språk og tekst, samt Lærerplan i morsmål for språklige minoriteter  i grunnskolen.  

Kulturformidling.
Det er norske folkeeventyr på: albansk – arabisk – bokmål – dari (afghansk) – engelsk – farsi (persisk) – fransk – kurdisk – litauisk – nynorsk – polsk – russisk – samisk – somali – spansk – tamil – thai – tigrinja – tyrkisk – tysk – urdu – ukrainsk og vietnamesisk. Øverst på websiden i menyen er det mange linker til ulike aktiviteter.

Det er bl.a. Eli Rygg, Jens Bolling, Sverre Holm, Henki Kolstad, Sidsel Ryen som leser fra eventyrene på bokmål.

Pris og vilkår.
Tjenesten er gratis for alle. Det hele finansieres av lokale kultursponsorer som gjennom sitt engasjement viser at bedriften er opptatt av inkludering og trivsel, ikke bare blant ansatte og deres familier på egen arbeidsplass, men også lokalt.
Det er bare å logge seg på for alle med sin egen kommunes navn.  Ikke alle kommuner er det åpnet for enda, men nye legges ut fortløpende.

Teknisk informasjon
Tjenesten er tilpasset alle kjente nettlesere for bruk på PC/MAC, nettbrett og alle typer Smart-mobiltelefoner 24/7 uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Portalen er passordbeskyttet med copyrightbeskyttet innhold, så adgang til dens innhold får du kun via Logg Inn feltet.

Tilbake