Kulturtilbud på kommunens nettsider – Slik vinnes publikum i 2013

Dagens innbyggere orienterer seg via mobil, sosiale nettverk og web.

Er kommunen oppdatert på hva som skjer? Klarer kommunen å skape engasjement og trafikk til sine nettsider? Hva med et kulturtilbud på kommunens nettsider som treffer alle dets innbyggere enten de bruker PC/MAC, iPad , iPhone og andre smarttelefoner.

Brobygging og kulturformidling

Eventyrbroa.no er et online kulturtilbud linket opp fra kommunens nettside(r) til bruk for dens innbyggere. Ingen installering for innbyggere eller kommunen.

IllustrasjonsfotoI den enkelte kommune er brobygging mellom dens innbyggere og etater svært viktig for å skape god og økt trivsel. Spesielt vellykket blir det hvis den også inkluderer kommunenes minoritetsspråklige som ofte p.g.a språkproblemer ikke deltar eller har glede av øvrige kulturarrangement i regi av kommunen.

Ved å tilby barn og deres familier et online kulturtilbud på kommunens nettsider, der de blant annet kan lese og lytte til eventyr på eget morsmål, kan man skape en viktig brobygger mellom kommuneadministrasjonen/kulturetaten og kommunens innbyggere – derav navnet Eventyrbroa.no.

Eventyrbroa.no, som inneholder eventyr fra Asbjørnsen og Moes samlinger på 16 språk, gir en positiv flerkulturell identitet uansett nasjonalitet og morsmål. Dette fordi
eventyr med sine likhetstrekk og felles verdier er et internasjonalt språk i seg selv, som Illustrasjoni århundrer har blitt formidlet på kryss og tvers over landegrensene. De norske folkeeventyrene er det norske bidraget i dette felles internasjonale språket.

I tillegg finner man på Eventyrbroa.no interaktive aktiviteter knyttet til det enkelte eventyret, som digital Fargelegging med Lagre og Skriv ut-muligheter av egen tegning, samt Puslespill i forskjellige vanskelighetsgrader fra 12 brikker til 100 brikker.

Ved hjelp av enkle symbollinker og flagg velger publikum ønsket språk ved først å klikke på ønsket Flagg, velg deretter Eventyret, velg om du vil Lese ved å bla i e-boken eller Lytte til eventyret, Fargelegge eventyrene digitalt eller legge Puslespill av eventyrene i forskjellige vanskelighetsgrader. Dette vil være populære aktiviteter for store og små, med vakkert illustrerte norske folkeeventyr.Eventyrbroa.no bidrar også til kulturformidling av vår felles norske kulturarv, som folkeeventyrene er en viktig del av.

Eventyrbroa ill fotoKommuneabonnement til tjenesten

Adgang til Eventyrbroa.no skjer kun gjennom et kommuneabonnement der kommunen lisensierer en logolink av forlaget som inneholder et usynlig innebygget passord. Linken plasseres på egnet nettside på kommunens servicesider av kommunens egen webmaster eller IT- samarbeidspartner. Ved å klikke på Eventyrbroa.no kommer publikum rett til tjenesten uten å måtte logge seg på med passord. Kommunens navn vil da fremstå i toppen på eventyrbroa.no ( se skisse til venstre). Dette gir publikum inntrykk av at de er på kommunens egen nettside.

 

 

Illustrasjonsfoto5Målsetting

  • et tidsriktig online kulturtilbud til kommunens innbyggere på eget morsmål for brobygging og økt trivsel.
  • bidra til økt generell trafikk på kommunens nettsider, ettersom man har tilgang til tjenesten kun via kommunens nettsider. 
  • formidling av norsk kulturarv på dagens plattformer.
  • gjøre kommunenes øvrige servicesider på nettet mer kjent for kommunens innbyggere.

Teknisk informasjon

Eventyrbroa.no ligger på en ekstern webserver, så det skal ikke installeres noe på kommunens eller publikums nettsider. Tilgang for publikum er kun gjennom en Eventyrbroa-logolink med innebygget usynlig passord fra kommunens nettsider. Ved å klikke på linken kommer publikum rett til eventyrbroa.no.

Tjenesten er tilpasset alle kjente nettlesere, som Explorer 8 og nyere, Firefox, Opera, Safari og lignende for bruk på PC/MAC/iPad/iPhone eller alle andre typer Smart-mobiltelefoner som har internettilgang uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Det er kun å logge seg på via kommunens hjemmeside.

Portalen er passordbeskyttet med copyrightbeskyttet innhold, så adgang til dens innhold får du kun via logolinken Eventyrbroa.no fra kommunens websider som har tatt tjenesten i bruk ved å abonnere på tjenesten.

Prøve Eventyrbroa.no?. Klikk på linken under til vår Demo kommune.

http://eventyrbroa.no/pk.php?s=x4kv53P2J9skzLv5fHlgwb6CcqLHwaz0


Illustration7Abonnementspris og betingelser

Tjenesten er en abonnementstjeneste som går over 12 mnd. hvis ikke annet er avtalt, og som fornyes automatisk for samme periode hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen tre mnd. før neste periode.

Pris

  •   990.- per mnd. for kommune med mindre en 5000 innbyggere.
  • 1190.- per mnd. for kommune fra 5001 – 19999 innbyggere.
  • 1390.- per mnd. for kommune med flere en 20000 innbyggere.

Priser er eks mva. per mnd. Faktureres for perioden.

Bestill idag: Klikk her og bestill kommune-abonnement

Copyright innhold:
Alt innhold som design, utvikling, koder, e-bøker, lydfiler, oversettelser etc. Blikkboks LTD. Distribusjon Familieforlaget AS 2013.

728x90

 


Eksempel over på en standard annonsebanner

Kontaktinformasjon:

Familieforlaget as
Postboks 5918 Majorstua
N-0308 Oslo

Telefon: 90658000
e-post: post(att)familieforlaget.no
www.familieforlaget.no