Ta eventyrbroa.no i bruk i dag!

Portalen er øremerket for bruk av landets barnehager, skoler og andre offentlige og private institusjoner. Eventyrbroa.no er en online abonnementstjeneste som gjelder hele institusjonen abonnementet står på med ubegrenset antall brukere. Pris per mnd. for en institusjon er kr. 129.- + mva. Abonnementet gjelder for et år av gangen, og kan sies opp senest innen en mnd. før ny periode påløper.

Fyll ut Bestillingsskjema nedenfor og velg ditt personlige passord. En Ordrebekreftelse med det selvvalgte passord blir sendt dere per e-post omgående. Eventyrbroa.no kan da tas i bruk med engang. 

Faktura ettersendes til ønsket fakturaadresse/fakturamottak enten per post, e-post eller som EHF etter deres ønske. Velkommen til eventyrbroa.no.

Eventuelt annen fakturaadresse / sentralt fakturamottak


(hvis faktura ønskes per e-post)

Vi bekrefter med dette at vi er innforstått med at innholdet på eventyrbroa.no er copyright-beskyttet ihht. Lov om opphavsrett. Vårt selvvalgte passord gjelder kun for brukere tilknyttet vårt brukersted som bestiller av tjenesten. En eventuell distribusjon av vårt passord til andre institusjoner vil medføre oss straffeansvar og tjenesten slettes.
Eventuelle spørsmål vedr. ovennevnte kan rettes til post@familieforlaget.no.

Skriv inn koden i feltet captcha