Oversatt og innlest av Wenche Myhre
Illustrasjoner: Cecilie Okada
© Blikkboks LTD